Medicinale cannabis

Medicinale cannabisNeuropathie Cannabis

 

 1. Over cannabis en de werking;
 2. Medicinale cannabis;
 3. Effect op neuropathische pijn en andere klachten;
 4. Verstrekking en vergoeding.
 5. Cannabis en de wetgeving

 

1. Over de medicinale cannabis en de werking.

Over de plant

Medicinale cannabis is de Latijnse naam voor de hennepplant. De planten worden al eeuwenlang verbouwd en gebruikt. De bloemen van de vrouwelijke plant staan namelijk bekend om hun geestverruimende, ontspannende en pijnstillende werking. Medicinale cannabis is cannabis (ook wel: ‘marihuana’ of ‘wiet’) die verstrekt wordt via de apotheek. Althans, volgens de Nederlandse wetgeving, want de medicinale werking zit ‘m uiteraard in de plant. En niet in de wijze waarop deze wordt verstrekt.

De gedroogde bloemen van de vrouwelijke plant kunnen worden gerookt, vermalen tot thee, verdampt of gegeten. Cannabis wordt in Nederland meestal gerookt met tabak – tabak heeft een dempende werking – of gegeten. Het eten van cannabis leidt ertoe dat het effect later intreedt en onverwacht sterk kan zijn. Van cannabis kan ook hasj worden gemaakt. Hasj is vaak wat sterker dan wiet, al geldt dit niet voor alle soorten. Hoewel de effecten grotendeels gelijk zijn, worden gebruikers van wiet vaker high (vrolijk en actief), terwijl hasj meer stoned kan maken (relaxed, rustig en introvert).

De twee belangrijkste variëteiten van cannabis zijn de indica en de sativa. Indica’s zijn breed en bossig en zijn afkomstig uit onder meer Centraal-Azië; India en Afghanistan. Ze veroorzaken meestal een meer stoned, loom gevoel. Het effect van de sativa is vaak meer ‘cerebraal’ en high dan dat van de loom en relaxt makende indica. De sativa voelt zich het prettigst in de hete tropen. Van sativa kun je erg vrolijk worden, maar sommige mensen worden angstig en achterdochtig van sativa’s en/of een hoog THC-gehalte. De derde variëteit is de Ruderalis. Deze bevat nauwelijks THC.

Meer over de werking van cannabisIndica sativa medicinaal

De vrouwelijke cannabisplant bevat een aantal werkzame stoffen waarvan THC (tetrahydrocannabinol of als synthetische variant: dronabinol)) en CBD (cannabidiol) de belangrijkste zijn. THC is het geestverruimende middel waardoor gebruikers high worden. CBD is een niet-psychoactieve stof die bij gelijktijdige inname met THC, de werking van het laatstgenoemde stofje juist weer vermindert. Wordt eerst CBD gebruikt en daarná pas THC, dan wordt de werking van de THC juist versterkt.

In niet-medicinale cannabis wordt vaak een percentage CBD aangetroffen dat lager is dan 1%. Dat lijkt weinig, maar is voldoende om de ‘scherpe randjes’ van de THC af te halen. Overigens is het de meeste klanten van koffieshops te doen om cannabis met een hoog gehalte aan THC. Voor gebruikers van medicinale cannabis ligt dit soms anders.

Er wordt momenteel veel internationaal onderzoek gedaan naar de werking van cannabis. Men vermoedt dat ook andere stofjes in de plant een medicinale werking kunnen hebben. Met name terpenen lijken een rol te spelen. Dat zijn de moleculen die aan cannabis onder meer hun specifieke smaak en geur geven.

THC

Recreatieve gebruikers van THC ervaren over het algemeen de volgende psychische effecten:

 1. een vrolijk en ontspannen gevoel;
 2. veranderde waarneming van kleuren, muziek en soms (bij hoge doseringen) zelfs het gevoel te ‘trippen’;
 3. tijd en ruimte worden anders beleefd. Zo lijken minuten soms uren te duren;
 4. verhoogde creativiteit en meer fantasie;
 5. angst, achterdocht en paranoia bij hogere dosering;
 6. gebrek aan concentratie, geheugen en het vermogen om logisch na te denken.

De lichamelijke effecten die vaak worden beschreven zijn:

 1. toenemende eetlust (de zogenaamde ‘vreetkick’);
 2. duizeligheid en misselijkheid;
 3. een verhoogde hartslag;
 4. lage bloeddruk;
 5. rode ogen en een droge mond.

 

CBD

CBD staat veel meer dan haar psychoactieve zusje THC, bekend om haar werking als medicijn. Het stofje bevordert de natuurlijke reactie op onder meer pijn en stress. Ontstekingen zouden er door verminderen en pijn wordt minder waargenomen. Daarnaast remt het middel de werking van THC door het opkomen van de high te vertragen of zelfs tegen te houden. Dit neemt niet weg dat gebruikers van CBD wel degelijk een high gevoel kunnen ervaren, ook al is dit gevoel minder sterk dan van THC.

CBD komt vaak voor in percentages die uiteenlopen van 0,6% tot 1%. Soorten met 0,6% of minder CBD hebben een zwak ‘zwak CBD-effect’. Soorten met 1% of meer leiden tot sterker effecten. Tegenwoordig wordt speciale medicinale cannabis gekweekt die 9% CBD bevat. En hogere percentages  komen ook voor.

Een hoog THC gehalte geeft een high opgewekt gevoel, maar kan ook leiden tot gevoelens van achterdocht en paranoia. Als een gebruiker cannabis rookt met een hoog THC gehalte en weinig CBD, neemt de kans op angst toe. Mensen die gevoelig zijn voor angst en achterdocht, kiezen dan ook vaak voor buitenlandse wiet of hasj met minder THC of meer CBD. Ofwel hebben ze voorkeur voor een soort met én veel THC én een hoog CBD-gehalte. Deze  variëteiten veroorzaken meestal  een krachtige high, zonder dat het versuffende effect optreedt.

 

2. Meer dan THCSoorten cannabis neuropathie

De cannabis die in Nederland wordt voorgeschreven door artsen en soms vergoed door verzekeraars heet niet voor niets medicinale cannabis. Deze is namelijk uitsluitend bestemd voor medicinaal gebruik – en dus niet voor recreatieve doeleinden. Medicinale cannabis bevat vaak minder THC en meer CBD. Zo bevat een gemiddelde cannabisplant dikwijls minder dan 1% CBD en soms wel meer dan 20% THC. Medicinale cannabis daarentegen kan veel hogere percentages CBD en veel minder THC bevatten.

CBD

Wikipedia vermeldt dat CBD de enige cannabinoïde is waarmee verschillende gecontroleerde experimentele studies/klinisch onderzoek is uitgevoerd bij mensen met onder meer multiple sclerose, neuropathische pijn en slapeloosheid. Over de uitkomsten van deze onderzoeken lees je hieronder meer. Op Internet vind je het gehele (Engelstalige) artikel over de therapeutische werking van CBD. Overigens wil dit niet zeggen dat THC géén pijnstillende werking zou hebben. Het ontbreekt alleen nog aan kwalitatief hoogstaand onderzoek naar de effecten van THC. Ook andere stoffen in de cannabisplant bevatten mogelijk pijnstillende of angstremmende stofjes.

In dit artikel en op de website van de PGMC (Patiëntengroep Medicinale Cannabisgebruikers) vind je veel informatie over de werking van medicinale cannabis én de laatste updates over juridische ontwikkelingen. De oprichters van deze groep hebben enorm hun nek uitgestoken voor legalisering van het kweken van cannabis voor eigen gebruik. En nog steeds zijn ze daarin zeer actief.

Verschil met commerciële cannabis.

Het grote verschil tussen commerciële soorten wiet en medicinale cannabis, is dat bij de medicinale soorten precies bekend is hoeveel THC en CBD ze bevatten. Dit komt doordat ze onder gecontroleerde omstandigheden worden gekweekt. Dit geldt zowel voor cannabis die door patiënten thuis wordt gekweekt, als voor de medicinale cannabis uit de apotheek.

Medicinale cannabis uit de apotheek, is bovendien in laboratoria getest op de aanwezigheid van pesticiden en andere ziekteverwekkers. Commerciële wiet uit de coffeeshop is niet zelden verontreinigd met bestrijdingsmiddelen of zware metalen. Dat komt onder meer doordat deze wiet vaak wordt geleverd door mensen die het niet zo nauw nemen met de gezondheid van de gebruiker. En in de eerste plaats uit zijn op persoonlijk gewin.

 

3. Effect op neuropathische pijn/klachtenneuropathie cannabis olie

Positieve resultaten met een voorbehoud

Dat cannabis een gunstig effect heeft op bijvoorbeeld misselijkheid en slapeloosheid, is al langer bekend. Maar hoe zit het met cannabis en neuropathische pijn? In 2015 is een overzichtsstudie gepresenteerd naar het effect van geïnhaleerde cannabis op chronische neuropathische pijn. Hierin werd aangetoond dat één tot vijf van iedere zes mensen met chronische neuropathische pijn, pijnverlichting ervaart. Wel gaat het hierbij om effecten op korte termijn. De onderzoekers wijzen er bovendien op dat sommige experimenten die zij in hun studie hebben meegenomen, kwalitatief mager waren. Kleine groepen deelnemers waren hieraan vaak debet. De onderzoekers stellen dat aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar de effecten op lange termijn én de bijwerkingen.

Een soortgelijke conclusie wordt getrokken in een ander onderzoek naar cannabis bij kankerpatiënten. Er zijn zonder twijfel positieve effecten, maar ook deze onderzoekers wijzen expliciet op de onbekende (neuropsychologische) bijwerkingen op de lange termijn.

Volgens de overheid

Het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorgaan positief over het gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik. Het BMC noemt, naast multiple sclerose, ook expliciet spasmen, spierkrampen en andere aandoeningen als reden voor behandelaren om cannabis te overwegen – en wel cannabis met een hoog CBD gehalte. Bij onvoldoende effect komen mensen met neurogene klachten (zoals perifere neuropathie) ook in aanmerking voor variëteiten met een hoger THC-gehalte.

Van belang is tot slot dat minister Schippers eind 2016 heeft verklaard geen reden te zien om medicinale cannabis nog langer te laten vergoeden. Wel is het cannabis nog steeds op recept verkrijgbaar via de apotheek. Zij laat op dit moment nader onderzoek doen naar de werking van medicinale cannabis. Het is niet bekend wanneer dit onderzoek zal zijn afgerond.

Bijwerkingen

‘High worden’ is meestal de eerste bijwerking waaraan mensen denken als het gaat over cannabis. En terecht: zeker van een variëteit als Bedrocan kun je flink high worden. Euforie, lachbuien, vreetkicks; intensere kleuren en een gevoel van innerlijke rust zijn van deze ‘bijwerking’ de belangrijkste ‘symptomen’. En lang niet altijd ongewenst. Toch is er wel degelijk een keerzijde van deze euforie.

Cannabis kan voor mensen met een kwetsbaarheid voor schizofrenie, psychoses en andere psychiatrische aandoeningen leiden tot angstaanvallen, paranoia en zelfs aanleiding geven tot een nieuwe psychotische episode. Voorzichtigheid is dan ook geboden als je kwetsbaar bent voor één van deze aandoeningen. Sowieso wordt  onervaren gebruikers aangeraden te starten met cannabis met een niet al te hoog percentage THC. Begin met maximaal 0.1 gram en wacht rustig af of de effecten je bevallen.

Hoewel cannabis bij veel mensen de luchtwegen openzet, kan het gebruik ervan ook astma-aanvallen opwekken. Bespreek dit met je arts als je weet gevoelig te zijn voor astma.

Tot slot: bedenk dat een eventuele overdosering tijdelijk van aard is. Mocht je toch het gevoel krijgen te veel te hebben genomen, dan kan wat zoets (druivensuiker of vruchtensap) helpen om het effect te dempen.

 

4. Verstrekking  en vergoedingCannabis vergoeding neuropathie

België

Pas zeer recent (in 2015) is in België door minister de Block het besluit genomen medicinale cannabis toe te laten. Daarbij gaat het uitsluitend om een mondspray (Sativex) voor mensen met MS die middels de spray spasmen kunnen verlichten. De gesprekken om het middel tevens toe te laten voor mensen met andere aandoeningen, moeten nog worden gevoerd. Gesteld mag worden dat België vasthoudt aan een stringent beleid tegen cannabis – ondanks de grote hoeveelheid wetenschappelijke publicaties die uitwijst dat cannabis pijnstillende en andere positieve effecten kan hebben bij mensen met kanker, chronische neurologische aandoeningen en pijnsyndromen.

Nederland

Op dit moment zijn er in Nederland vijf soorten medicinale cannabis op de markt die mogen worden voorgeschreven door artsen en soms door verzekeraars worden vergoed. De soorten verschillen in percentages THC en/of CBD. Bedrocan springt eruit door het hoge percentage THC. Bediol en Bedrolite bevatten juist weer hoge doses CBD.

De verhouding CBD en THC bepaalt de werking en de bijwerkingen van de cannabis. Op grond van de percentages ligt het voor de hand dat je van Bedrocan high wordt, terwijl Bedrolite bijvoorbeeld geen enkel psychoactief effect zal hebben.

Medicinale cannabis wordt verstrekt in de vorm van bloemtopjes in potjes van vijf gram. Uitzondering hierop is Bediol. Deze word gemalen verstrekt en is daardoor makkelijker te hanteren. Mensen die geen tabak roken, geven doorgaans de voorkeur aan een verdamper. Er is maar één verdamper medisch erkend in Nederland: de Volcano Vaporizer.

Vergoeding (Nederland)

Tot eind 2016 vergoedden de meeste grote verzekeraars medicinale cannabis onder specifieke voorwaarden. Aan deze vergoeding is vanaf 1 januari 2017 een einde gekomen. De kans is niet denkbeeldig is dat verzekeraars in de toekomst weer tot vergoeding zullen overgaan. Daarom hieronder toch de een uitleg over de procedure zoals die gold tot en met 31 december 2016.

Vanaf die datum wordt medicinale cannabis niet langer meer vergoed door bijna alle verzekeraars.

De regeling tot 1 januari 2017

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door Achmea, moest

  1. een  machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar;
  2. het verzoek om een machtiging door een oncoloog of neuroloog bij de verekeraar worden ingediend;
  3. goed voor ogen worden gehouden dat verzoeken van andere specialisten (internist, revalidatiearts enzovoort) door Achmea niet in behandeling werden genomen;
  4. de machtiging in ieder geval de volgende informatie bevatten:
   1. de reden waarom medicinale cannabis volgens jouw neuroloog/oncoloog noodzakelijk is voor jou. In de praktijk houdt dit in dat je al de nodige medicatie uitgeprobeerd moet hebben. Medicinale cannabis is tamelijk duur, dus vergoeding zeker niet vanzelfsprekend;
   2. Het soort en de hoeveelheid cannabis die je wilt gaan gebruiken. Het is belangrijk om jezelf hier van tevoren in te verdiepen en je neuroloog/oncoloog te vertellen wat jouw voorkeuren zijn. Daarover vind je alle info op de website www.cannabisbureau.nl van het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC)
  5. ook voor een eventuele verdamper een verzoek om machtiging worden ingediend door je neuroloog/oncoloog. In Nederland is alleen de ‘Volcano’ medisch erkend als verdamper. De machtiging moest dan ook een offerte bevatten (mocht een kopie van de betreffende webpagina van de Volcano zijn). Let wel: deze Volcano kost tenminste €498,-;
  6. de machtiging voor de medicinale cannabis jaarlijks opnieuw door je verzekeraar worden afgegeven. De duur van een machtiging was standaard 12 maanden;
  7. je, nadat je de machtiging van je verzekeraar had ontvangen, ook nog een recept ontvangen van je behandelaar. Dit recept heeft de apotheek nodig. Herhalingen zijn meestal slechts voor twee keer mogelijk;
  8. je met machtiging en recept naar je apotheek. Zij gingen vervolgens over tot bestelling van de verdamper en de cannabis.

 

5. Cannabis en wetgeving

In Nederland valt cannabis onder de softdrugs. Officieel is het verboden om cannabis te bezitten, te verhandelen of te verbouwen. In ons land vindt in principe geen strafrechtelijke vervolging plaats bij het houden van minder dan vijf planten. Wel moet het dan gaan om planten puur en alleen voor eigen gebruik. Dit wil niet zeggen dat het verbouwen van cannabis in Nederland is toegestaan. In Nederland heeft maar één bedrijf een vergunning voor het telen van medicinale cannabis. Dat bedrijf heet Bedrocan en levert onder meer cannabis aan Nederlandse apotheken.

Particulieren krijgen tot nu toe geen vergunning. Treft de politie bij particulieren cannabisplanten aan, dan worden deze in beslag genomen – inclusief kweekbenodigdheden (lampen, voeding enzovoort). Ook als het om minder dan vijf planten gaat.

In de praktijk worden mensen die voor eigen gebruik medicinale cannabis kweken dus niet vervolgd;. Tenzij ze meer dan vijf planten hebben. En iedere thuiskweker loopt hoe dan ook het risico op in beslagname van planten en kweekbenodigdheden. Uitzondering hierop is de gemeente Tilburg alwaar een convenant is afgesloten.

Wie precies wil weten hoe het zit met de juridische aspecten rondom opsporing en vervolging van mensen die cannabis kweken voor medicinale doeleinden, kan beginnen met lezen op de website van CNNBS. Advocaat Mr. Maurice Veldman legt daar uit hoe één en ander in elkaar steekt.

Tot slot: schrijver dezes heeft in het verleden tomatenplanten gekweekt op een balkon. Ik heb toen ervaren dat  EU Gardencentre goede service biedt aan klanten.

Reacties zijn gesloten.