Mobiliteit

Mobiliteit

Revalidatie neuropathie

 

  1. Revalidatiearts;
  2. Fysiotherapie en ergotherapie;
  3. Orthopedie en chirurgie.

 

1. Revalidatiearts

1.1 Spin in het web

Mobiliteit (het vermogen je te bewegen) is voor vrijwel ieder levend lezen wezenlijk. Bij mobiliteitsproblemen door neuropathie,  kom je al snel bij een revalidatiearts terecht. De revalidatiearts is een medisch specialist die onderzoekt welke problemen (met mobiliteit of anderszins er zijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld problemen in huis, op het werk, moeite met mobiliteit (verplaatsen); of het uitoefenen van hobby’s. Een revalidatiearts is goed op de hoogte van allerlei aandoeningen. Het verschil met veel andere specialisten, is dat revalidatieartsen niet de ziekte centraal stellen, maar iemands mogelijkheden (en beperkingen).

Revalidatieartsen hebben in het bijzonder verstand van neurologische, orthopedische en verstandelijke beperkingen. Vaak zijn ze specialist in alles wat te maken heeft met bewegen en het bewegingsapparaat. Het doel van de revalidatiearts is om de invloed van ziekte(n) op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. Het doel van revalidatieartsen is mensen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren. Meer weten over dit medisch specialisme? Kijk dan eens bij branchevereniging medisch specialistische revalidatiezorg.

1.2. Meerwaarde van de revalidatiearts

De revalidatiearts is de aangewezen persoon om recepten voor te schrijven en machtigingen aan te vragen. Dikwijls gaat het dan om hulpmiddelen die je mobiliteit kunnen vergroten, zoals orthopedische hulpmiddelen en aangepaste schoenen. Als het goed is, beoordeelt de revalidatiearts ook of de hulpmiddelen voldoende ondersteuning bieden. Mensen met perifere neuropathie hebben overigens vaak geen orthopedische schoenen of andere hulpmiddelen nodig. Meestal komen die pas aan de orde op het moment dat (slecht genezende) wondjes aan de voeten ontstaan.

Pas als de hulpvraag van de patiënt helder is, kan de revalidatiearts verwijzen naar één van de hieronder beschreven behandelingen. Ben je eenmaal verwezen, dan is goede samenwerking tussen alle behandelaren noodzakelijk. Hoe beter de onderlinge communicatie, hoe groter de kans op goed resultaat. De revalidatiearts kan hier als ‘spin in het web’ voor zorgen.

 

2. Fysiotherapie en ergotherapie Fysiotherapie perifere neuropathie

2.1. Ondersteunende behandelingen

Fysiotherapie

De fysiotherapeut kan je helpen bij klachten die verband houden met bewegen en mobiliteit, zoals spierpijn. De fysiotherapeut richt zich bij de behandeling niet zozeer op ziekte en zorg. Hij stimuleert vooral nieuw gedrag (houdingen of bewegingen) waardoor je je beter gaat voelen. Dit betekent meestal dat je als patiënt zelf aan de slag moet. Zonder oefenen heeft fysiotherapie meestal geen zin. Veel mensen worden voor fysiotherapie verwezen door de huisarts of medisch specialist. Maar natuurlijk kun je ook zelf kiezen voor begeleiding door een fysiotherapeut. Op tijd aan de bel trekken bij pijn of andere problemen, kan veel narigheid voorkomen.

Ergotherapie

Ergotherapeuten helpen mensen die problemen ondervinden bij het uitvoeren van ‘dagelijkse activiteiten’. Het zal dan meestal gaan om problemen die veroorzaakt worden door ziekte of een ongeval. Dagelijkse activiteiten waar het bijvoorbeeld om kan gaan, zijn: aankleden; koken; bewegen en vervoer. De meeste ergotherapeuten behandelen hun patiënten liefst thuis (in hun ‘natuurlijke omgeving’). Problemen die zich thuis voordoen, kunnen immers ook het beste thuis worden beoordeeld – en opgelost. Voorzieningen die ergotherapeuten kunnen aanvragen zijn onder meer een rolstoel, een aangepaste computer of muis; vervoersvoorzieningen en veel meer. Als het goed is, vindt de ergotherapeut blindelings de weg in het Nederlandse oerwoud van wetten en regel.

2.2. Meerwaarde bij perifere neuropathie

Hoe ernstiger de beperkingen, hoe groter de meerwaarde van ergotherapie. Maar ook bij relatief lichte beperkingen kan de ergotherapeut je helpen. Zoiets als moeite met het dichtknopen van kleding of het verplaatsen is vaak goed te verhelpen met bepaalde hulpmiddelen of ‘trucjes’.

Fysiotherapie lijkt van beperkte waarde te zijn bij perifere neuropathie. Wel kan fysiotherapie helpen met oefeningen om bijvoorbeeld je spieren soepel te houden. Maar let op: overdaad schaadt. En spierpijn is een belangrijk signaal van overdaad.

3. Orthopedie en chirurgieorthopedische schoenen neuropathie

De orthopedisch chirurg (in Nederland meestal orthopeed genoemd en in België orthopedist) is specialist voor aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Denk aan botten, gewrichten, spieren, pezen.

De orthopedisch schoen- en instrumentenmaker houdt zich bezig met het maken van aangepast schoeisel, prothesen en allerlei andere instrumenten die soms noodzakelijk zijn voor de beweging.

3.1. De waarde van orthopedische interventies voor mensen met perifere neuropathie

Meestal komt de orthopeed in beeld bij patiënten met perifere neuropathie als sprake is van ernstige voetdeformaties (charcotvoet en afwijkingen bij mensen met CMT) en/of als aangepaste schoenen noodzakelijk zijn. Ook komt het helaas voor dat mensen met (diabetische) perifere neuropathie een prothese nodig hebben na amputatie van een voet of onderbeen.

Orthopedisch schoeisel bij jonge kinderen kan noodzakelijk zijn om vergroeiingen van de voet te voorkomen of een halt toe te roepen. Dit speelt bij perifere neuropathie eigenlijk alleen bij kinderen met CMT. Het gaat er om dat een balans wordt gevonden tussen enerzijds correctie van de voet en anderzijds gebruikersgemak. Als zware schoenen de voeten goed corrigeren, maar het kind ernstig belemmeren bij het lopen, schieten de schoenen hun doel voorbij. Soms kunnen orthopedische schoenen ook op latere leeftijd nodig zijn. Bijvoorbeeld als de spieren rond de enkels of in de voet verzwakken. Ook kunnen orthopedische schoenen wondjes aan de voet helpen voorkomen.

Chirurgie komt soms in aanmerking voor mensen met CMT. Chirurgische correcties kunnen de actieradius van de patiënt soms enorm verbeteren. Helaas profiteren lang niet alle CMT-patiënten in voldoende mate van de operatie. Het is dus maatwerk waarbij per patiënt de voor- en nadelen zorgvuldig moeten worden afgewogen. In Nederland is een team van de Nijmeegse Sint Maartenskliniek gespecialiseerd in het opereren van mensen met CMT.

Reacties zijn gesloten.