Bloedtest laat zien of je pijn hebt.

pijn bloed markers

Onderzoekers zijn er in geslaagd om middels een bloedtest stofjes te identificeren die laten zien of iemand pijn heeft. Deze zogenaamde bloed markers tonen tevens aan welke geneesmiddelen het beste kunnen worden ingezet tegen pijn. Door deze bloedtest zouden mensen met pijn in de toekomst beter kunnen worden behandeld.

Er wordt de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar pijn en pijnbestrijding. Dit keer hebben onderzoekers in de Verenigde Staten een bloedtest ontwikkeld die objectief moet laten zien of iemand pijn heeft. Tot nu toe was dit niet mogelijk en moesten artsen afgaan op hun klinische blik en op wat de patiënt vertelt. Daar komt, als nieuw criterium, in de toekomst mogelijk een bloedtest bij.

Met de bloedtest kunnen dus bepaalde bloed markers worden opgespoord die pijn voorspellen. Om te snappen wat deze bloed markers zijn, kun je het beste aan diabetes denken. Deze aandoening wordt namelijk ook met een bloedmarker (te weten: glucose) vastgesteld. En net zoals diabetes kunnen artsen in de toekomst mogelijk ook pijn identificeren met een bloedtest die bepaalde bloed markers’ in beeld brengt.

Bloedtest en het beste medicijn tegen de pijn

De bloed markers kunnen ook nog eens worden gematcht met bepaalde (voor zover mogelijk niet-verslavende) pijnmedicijnen. Als eenmaal is vastgesteld of en hoeveel pijn iemand heeft, kan dus op maat een behandeling worden uitgestippeld. De onderzoekers hopen zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van het huidige opiatengebruik dat schrikbarend hoog is.

Op zich lijkt me niets mis met de ambitie om pijn objectief vast te willen stellen. Wel vraag ik me af of pijn zo niet te veel wordt gereduceerd tot ‘iets biomedisch’. Want aan pijn is ook een belangrijke psychologische component verbonden. Niet voor niets stelt de hoofdonderzoeker zelf dat pijn een subjectief begrip is.

Maar zelfs als pijn objectiveerbaar zou blijken, is het maar de vraag of de bloed markers in alle gevallen de ervaring van de patiënt correct weergeven. Een belangrijk punt, omdat voorkomen moet worden dat pijnpatiënten op grond van bloeduitslagen ten onrechte worden weggezet als aanstellers. Herhaling van dit onderzoek én aanvullende studies zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Tot slot is er nog een ander punt. Voor een aanzienlijke groep mensen met chronische pijn, bestaat domweg geen medicijn dat afdoende werkt. En daar verandert helaas geen bloedtest wat aan.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *