Lagerugpijn, zenuwpijn en overlijden

Lagerugpijn zenuwpijn

Amerikaans onderzoek laat zien dat lagerugpijn een hogere kans op overlijden geeft. De vraag is of dit ook geldt voor andere vormen van chronische pijn en wat je er tegen kunt doen.

Onderzoekers van het Boston Medical Center in Massachusetts hebben het effect van lagerugpijn op vrouwen onderzocht. Uit de studie kwam naar voren dat er een sterke relatie is tussen lage rugpijn en overlijden. Waarschijnlijk zijn de gevolgen van de rugpijn hieraan debet.

Lagerugpijn: gebrek aan activiteit

De onderzoekers vermoeden dat met name het gebrek aan dagelijkse activiteiten voor een voortijdige dood kan zorgen. Veel mensen met lagerugpijn kunnen of durven allerlei dagelijkse activiteiten niet meer uit te voeren. Daardoor ontstaan problemen als overgewicht en de ontwikkeling en verergering van andere chronische aandoeningen met als uiterste consequentie: de dood.

Verband met andere pijnvormen

Hoewel het vanuit wetenschappelijk oogpunt riskant is om onderzoeksresultaten te veralgemeniseren, ligt een verband voor de hand tussen vroegtijdig overlijden en andere vormen van chronische pijn zoals zenuwpijn. Immers: ook andere pijnvormen zorgen er dikwijls voor dat mensen bepaalde dingen niet meer doen of aandurven. De gevolgen daarvan (overgewicht en andere chronische aandoeningen) zullen vermoedelijk niet afwijken van die van lagerugpijn.

Blijf actief

Laat je er door chronische pijn dus niet van weerhouden zoveel mogelijk de dagelijkse dingen te blijven doen. En dat kan óók als je rolstoelafhankelijk bent, zo weet ik uit eigen ervaring. Het op peil houden van je conditie is voor iedereen van belang, maar met chronische pijn is ‘vanzelfsprekend bewegen’ zoals aangetoond, een probleem. En juist dan is het extra belangrijk om je conditie op peil te houden.

De moraal van het verhaal lijkt dus te zijn dat blijven bewegen van levensbelang is, juist voor mensen die hierbij moeilijkheden ondervinden. Leer daarom zo goed mogelijk met je pijn om te gaan, zodat je actief blijft. Lukt je dit niet op eigen kracht? Aarzel dan niet om de hulp van een pijnkliniek of pijnpoli in te schakelen. Pijnmanagement kan een hoop ellende voorkomen.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *