Hyperbare zuurstoftherapie

neuropathie hyperbare zuurstoftherapieHyperbare zuurstoftherapie leidt niet tot minder amputaties bij mensen met diabetische neuropathie en een voetwond  (ulcer). Zo blijkt uit Canadees onderzoek onder mensen met diabetische neuropathie.

Geen toegevoegde waarde

Bij patiënten die naast de standaard behandeling, tevens hyperbare zuurstof kregen toegediend, moest net zo vaak tot amputatie worden overgegaan, als bij de groep die alleen de standaardzorg ontving. Ook bleek een aanvullende behandeling met zuurstof, geen effect te hebben op het wondherstel. De onderzoeksleider (Dr. Fedorko, Toronto) heeft wel een kanttekening geplaatst bij deze bevindingen. Het geringe aantal deelnemers aan het onderzoek (n=103), heeft de betrouwbaarheid van het onderzoek mogelijk negatief beïnvloed.

Mogelijk heeft een specifieke groep diabetici wél profijt van hyperbare zuurstof therapie. De onderzoekers concluderen niettemin dat hyperbare zuurstoftherapie voor diabetici met voetwonden niet kan worden aanbevolen om wondherstel te bevorderen en amputaties te voorkomen.

Fouten in eerdere studies

De onderzoeksresultaten waren al eerder door Fedorko besproken in een debat tijdens American Diabetes Association 2015. Fedorko wees toen op fouten in twee andere studies waarin wél een positief effect werd gevonden van hyperbare zuurstoftherapie. Door die fouten leek het effect van hyperbare zuurstoftherapie, mogelijk groter dan in feite het geval is, aldus de Canadese onderzoeker.

Fedorko stelt onomwonden dat hyperbare zuurstoftherapie geen effect heeft, mits patiënten de juiste wondverzorging krijgen. De door hem gevonden resultaten stemmen bovendien overeen met ander onderzoek uit 2013. In dat onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstoftherapie,  kregen maar liefst 793 mensen hyperbare zuurstoftherapie, terwijl 5466 patiënten op de standaard wijze werden behandeld.

Dertig sessies hyperbare zuurstoftherapie

In het Canadese onderzoek zijn 103 diabetici meegenomen die zich met een ulcer (zweer) aan de voet, meldden bij het centrum waar het onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek besloeg een tijdspanne van drie jaar. De deelnemers kampten, nadat ze minimaal één maand wondzorg hadden ontvangen, nog steeds met een voetwond in de tweede, derde, of vierde graad op de schaal van Wagner. Een score van nul op deze schaal betekent dat er geen ulcer aanwezig is; een score van 5 verwijst naar het stadium waarin amputatie noodzakelijk is.

Van de 103 patiënten ontvingen er 54 de standaard wondzorg, terwijl 49 mensen daarnaast hyperbare zuurstof kregen toegediend gedurende dertig sessies. De standaardbehandeling besloeg onder meer voorlichting over wondverzorging; afneembaar loopgips, en controle op infecties.

Toekomstig onderzoek

Niet alleen leidde behandeling met hyperbare zuurstof niet tot minder amputaties; ook werd geen effect gevonden op de grootte van de wond of op andere variabelen zoals de ‘wondclassificatie’.  Hyperbare zuurstoftherapie is volgens Fedorko wél effectief bij de behandeling van kankerpatiënten die wonden hebben opgelopen door de bestraling. Dat zijn echter heel andere wonden dan ulcera bij mensen met diabetische neuropathie.

Het wachten is nu op de uitkomsten van een groot Nederlands onderzoek dat wordt uitgevoerd door het AMC; de zogenaamde DAMOCLES-trial. Ook gezien de hoge kosten van hyperbare zuurstoftherapie, is het belangrijk dat wordt ontdekt of, en zo ja, bij welke patiënten, hyperbare zuurstoftherapie effectief is.

Getagd , , , , , , , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *