Negatieve emoties online delen heeft positief effect

Negatieve emoties

Negatieve emoties worden door jongeren veel gedeeld via social media. Vrienden uit hun sociale netwerken geven hier vervolgens hun feedback op. Communicatiewetenschapper Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces en vond positieve effecten op het bijstellen van emoties. Wat betekent dit voor mensen met neuropathie?

Mensen creëren graag verbondenheid met elkaar door het delen van hun emoties. Dat doen we al eeuwen. Maar hoe zit dat met het delen van onze emoties via social media? Wat zijn de effecten van dit delen, wat gebeurt er tijdens het proces van emoties plaatsen en daar feedback op krijgen?

Onderzoek naar het delen van negatieve emoties

Hidalgo onderzocht dit proces vooral bij 18-22 jarigen, specifiek bij het delen van negatieve emoties (zoals bijvoorbeeld: woede en verdriet). Zij deed dit met behulp van drie experimenten: een experiment onder studenten in Nederland, een internationaal experiment onder jongvolwassenen en een longitudinale enquête onder scholieren in Chili. Hidalgo keek hierbij naar de platforms WhatsApp, Facebook, Instagram en YouTube en nam apart de processen van emoties delen en feedback geven onder de loep, twee acties die in studies meestal als één concept worden geanalyseerd.

Resultaten van de experimenten

De resultaten van de experimenten tonen aan dat de deelnemers beter in staat bleken hun negatieve emoties te reguleren na het ontvangen van behulpzame feedback. Zo onderzocht Hidalgo in Chili het moment dat scholieren daar verplicht een toets moeten afleggen dat bepaalt naar welk vervolgonderwijs ze mogen, een belangrijk en potentieel stressvol moment. De scholieren rapporteerden een vermindering van stressgevoelens na het online delen en feedback ontvangen, zelfs nog weken daarna. Tegelijkertijd rapporteerden ze een toename van stress na face-to-face contact, vooral vlak na het maken van de toets. Ook in de andere twee experimenten kwamen positieve effecten van online delen en feedback ontvangen als resultaat.

feedbackVerklaring voor de positieve effecten

Hoe is dit positieve effect van online delen te verklaren, terwijl face-to face contact zelfs tot negatieve effecten kan leiden?

De verklaring ligt volgens Hidalgo in een combinatie van de focus en duur van het online delen en feedback geven. In face-to-face contacten vinden we het lastig om op negatieve emoties te reageren, is er meer sociale druk en afleiding, en stappen we als snel in de rol van empathie tonen. Bovendien kan het voor de deler moeilijker zijn de hele situatie bloot te leggen. Online kunnen vrienden uit een sociaal netwerk zich beter op de betreffende emotie richten. Ook krijgen ze meer informatie over de oorzaak en kunnen daardoor betere feedback geven. Vervolgens kunnen vrienden deze feedback langduriger blijven geven door het gemak elkaar via social media op te zoeken. Zo kunnen vrienden online helpen een ander perspectief op de negatieve emotie te krijgen en de situatie te herwaarderen.

Versterkend effect van ondersteunende reacties

Hidalgo concludeert: ‘door het online uiten van negatieve emoties in een context waarin je behulpzame feedback kan krijgen, kun je je stabieler gaan voelen. Maar de ondersteunende reacties van anderen zorgen ervoor dat je je nog beter gaat voelen.’ Dit effect is het sterkst bij goede vrienden en in het geval van negatieve en stressvolle situaties en was tot nu toe nog weinig onderzocht.

Advies hoe het positieve effect te versterken

Hidalgo heeft ook advies hoe je het positieve effect van online delen en feedback geven kunt versterken:

  • Beschrijf je complete emotionele ervaring, dit vergroot de kans op werkzame feedback.
  • Stem feedback af op de behoefte van de deler, heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan informatie of juist aan genegenheid.
  • Geef ondersteunende feedback tijdens het hele traject van een gebeurtenis.

De betekenis voor mensen met neuropathie

Het is de vraag of voorgaande conclusies ook opgaan voor mensen met perifere neuropathie of andere kwalen die chronische pijn veroorzaken. Is het zinvol om op social media iets over je aandoening of pijn te delen? Op grond van dit onderzoek lijkt het daar wel op.

Uiteraard is er een verschil tussen een groep (gezonde) jongvolwassenen en (vaak al wat oudere) mensen met neuropathie en zenuwpijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jongeren meer open staan voor social media en daarom ook meer van de positieve effecten profiteren. De gevonden resultaten kunnen dus niet zonder mee gekopieerd worden naar andere groepen mensen.

Hoe dan ook lijkt het ook voor chronisch zieken de moeite van het proberen waard om emoties als verdriet en woede eens te delen op bijvoorbeeld Facebook of in een Whatsapp groep. Baat het niet, dan schaadt het niet en bevalt het je niet? Dan houd je er toch gewoon weer mee op?

Bron: UvA

 

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *