Pregabaline: een overzichtsartikel naar het effect op zenuwpijn.

Pregabaline neuropathie

Op de website van Cochrane is een overzichtsartikel verschenen naar het effect van het medicijn pregabaline op neuropathische pijn. De uitkomsten zijn wisselend en hangen af van het soort neuropathische pijn waaraan mensen lijden.

Achtergrond

Het overzichtsartikel gaat specifiek over het effect van pregabaline op neuropathische pijn. Het geeft weer wat de huidige stand van zaken is. Pregabaline is van oorsprong een middel tegen epilepsie dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van chronische zenuwpijn.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeken van het pijnstillende effect en de bijwerkingen van pregabaline bij de behandeling van chronische neuropathische pijn bij volwassenen.

Belangrijkste resultaten

In totaal zijn 45 studies onderzocht waaraan in totaal ruim 11.000 patiënten hebben meegedaan. Orale doses pregabaline van 150, 300 en 600 mg per dag zijn vergeleken met een placebo (een middel zonder werkbare bestandsdelen). Postherpetische neuralgie (zenuwpijn na gordelroos); pijnlijke diabetische neuropathie en gemengde neuropathische pijn maakten 85% van het onderzoek uit. Daarnaast werden ook hiv-gerelateerde neuropathie en centrale zenuwpijn meegenomen in deze review.

Voor pijn als gevolg van herpes zoster (gordelroos) gold dat 3 op de 10 mensen tenminste 50% minder pijn bereikten met pregabaline 300/600mg. Daar tegenover staat dat 2 op de 10 mensen eenzelfde resultaat bereikten met het placebo. Voor 5 op de 10 mensen werd gevonden dat de pijn met tenminste een derde afnam door het gebruik van pregabaline 300/600mg. Dit gold ook voor 3 op de 10 mensen die een placebo toegediend kregen.

3 a 4 op de 10 mensen met pijnlijke diabetische neuropathie bereikten tenminste 50% pijnvermindering door pregabaline 300/600 mg (placebo: 2 a 3 op de tien). Voor 5 a 6 op de 10 mensen gold dat ze tenminste één derde minder pijn ervoeren door een dosis van 300/600 mg (placebo: 4 a 5 op de 10).

Andere diagnoses en bijwerkingen van pregabaline

Het middel hielp verder ook mensen met een gemengde diagnose (waarschijnlijk hoofdzakelijk mensen met zowel diabetes als pijn na een doormaakte herpes infectie. Hetzelfde gold voor mensen met zenuwpijn na een herseninfarct. Het medicijn bleek helaas niet effectief bij hiv-gerelateerde neuropathie. Voor eventuele effecten op andere vormen van neuropathische pijn vonden de onderzoekers geen bewijs.

Bijwerkingen werden vaker gevonden bij de groep die pregabaline gebruikte (5 op de 10 deelnemers). Duizeligheid en slaperigheid kwamen bij 1 tot 3 op de 10 mensen uit deze groep voor. Ernstige bijwerkingen waren ongewoon en verschilden bovendien niet met een placebo. Ongeveer 1 op de 10 mensen stopte met pregabaline door de bijwerkingen.

Conclusie over pregabaline

Pregabaline helpt bij een aantal mensen met chronische neuropathische pijn. Het is niet mogelijk om op voorhand te voorspellen bij wie dit middel wel of niet zal werken. Dit betekent dat het waarschijnlijk het beste is om het middel vier weken uit te proberen en dan te bezien wat de resultaten zijn.

Er is bewijs dat pregabaline effectief is bij postherpetische neuralgie; pijnlijke diabetische neuropathie; en gemengde of niet geclassificeerde varianten. Het bewijs voor de effectiviteit bij centrale neuropathische pijn is niet deugdelijk. Sommige mensen zullen weliswaar substantiële pijnverlichting bereiken met pregabaline. Maar meer mensen zullen slechts gemiddeld effect bereiken. Velen zullen helaas geen pijnreductie bereiken of stoppen met de behandeling.

Denk je dat pregabaline voor jou een oplossing kan zijn? Bespreek dit dan met je neuroloog en spreek bijvoorbeeld af dat je het middel vier weken uitprobeert. Dat is lang genoeg om te weten of je er baat bij hebt. En of je de bijwerkingen verdraagt- die overigens niet zelden na een week of wat afnemen.

Eigen ervaringen met pregabaline

Persoonlijk gebruik ik al tenminste tien jaar pregabaline (150 mg). Dit niet zozeer voor mijn HMSN als wel tegen de pijn door dunnevezel-neuropathie (DVN). Zeker in het begin was het effect aanzienlijk. Geen brandende voeten en benen meer bij het naar bed gaan en tijdens de slaap. Gaandeweg is dit effect helaas wel weer afgenomen, maar nog steeds vind ik dit medicijn de moeite waard om te blijven gebruiken. Dat komt ook doordat ik geen bijwerkingen meer ondervindt (de eerste week wel, met name: euforie en lichte hallucinaties).

Getagd , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *