Stimuleren van wondgenezing met koud plasma

Koud plasma Wond diabetische neuropathie wondgenezing

Plasma wordt vaak geassocieerd met bloedplasma, logisch in de wereld van wondzorg. Er bestaat echter nog een andere soort: een gas dat geïoniseerd is. Studies van het bedrijf Plasmacure wijzen uit dat dit een snelle en sterke bacteriedodende werking heeft, ook bij antibiotica resistente bacteriën.

Infectie is een van de meest voorkomende complicaties van slecht- en niet-genezende wonden. In een zogenaamdewhitepaper’ van Plasmacure‘ worden een aantal studies gepresenteerd met de volgende effecten van koud plasma behandeling.

Effecten van koud plasma

Koud plasma inactiveert multidrug resistente bacteriën en deactiveert biofilms
Na 2 tot 5 seconden koud plasma overleeft slechts 1 op 100.000 MRSA-bacteriën.

Koud plasma stimuleert celmigratie en celproliferatie
Inductie ( invloed die cellen kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van andere cellen) van de cellen die het epidermis (de opperhuid) regenereren werd waargenomen na blootstelling van 1 en 3 minuten.

Koud plasma bevordert microcirculatie
Binnen 10 minuten na behandeling zijn het hemoglobine niveau en de zuurstof saturatie significant gestegen. Een behandeling met koud plasma beïnvloedt niet alleen de doorbloeding aan de oppervlakte, maar tot wel 8 mm diepte.

•  Studie Amsterdam UMC met een indicatie van bevordering van wondgenezing
Wonden van gemiddeld 3 jaar namen binnen twee weken gemiddeld 43% af in wondoppervlak. Twee wonden sloten zelfs helemaal.

Twee dingen zijn van belang om op te merken. Allereerst is Plasmacure een commercieel bedrijf. Ik weet niet in hoeverre dit de gepresenteerde studieresultaten heeft beïnvloed.

Daarnaast is het goed je te realiseren dat veel mensen met neuropathie géén chronische wonden ontwikkelen. Maar met name voor mensen met diabetische neuropathie, kan dit anders liggen.

Zelf de white paper ontvangen?

Onderaan de pagina van Plasmacure over deze whitepaper staat hoe je de white paper opvragen. Naar ik aanneem vind je in deze whitepaper een uitvoerige omschrijving van de studies die Plasmacure tot nu toe heeft uitgevoerd.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *