Perifere neuropathie; wonden en koud plasma

Chronische wonden dichten met koud plasma. Lange tijd toekomstmuziek, maar inmiddels wordt de methode onderzocht door het VU Medisch Centrum. Hoe werkt het? En kunnen patiënten al worden behandeld? Koud plasma is een soort gas dat een gunstige invloed heeft op het herstel van (chronische) wonden. Het doodt bacteriën; bevordert… Verder lezen

Fotobiomodulatie; perifere neuropathie en chronische zenuwpijn

Fotobiomodulatie neuropathie

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor fotobiomodulatie. Wat vrijwel vaststaat is dat het om een pijnloze én veilige behandeling gaat. Maar is de behandeling ook effectief bij neuropathische pijn en chronische voetwonden? Fotobiomodulatie is een vorm van lichttherapie die ook wel Low Level Laser Therapie (LLLT) of… Verder lezen

Anti-epileptica tegen zenuwpijn

Antiepileptica neuropathie pijn

Anti-epileptica worden geregeld met succes ingezet tegen neuropathische pijn. Met name gabapentine is effectief – specifiek bij pijnlijke diabetische neuropathie en zenuwpijn door gordelroos. Tot 2016 ontbrak het aan goed wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van middelen tegen epilepsie bij neuropathische pijn. Een grote overzichtsstudie naar gabapentine en neuropathische pijn uit… Verder lezen

Neuropathische pijn: HF10 en burst-stimulatie

Ruggenmergstimulatie neuropathie HF10 burst

Burst-stimulatie en HF10-therapie en zijn tamelijk nieuwe manieren om zenuwpijn door perifere neuropathie mee te behandelen. Ze lijken minstens zo succesvol als ‘traditionele’ ruggenmergstimulatie. En kennen ook nog eens minder bijwerkingen. Mensen met pijnlijke perifere neuropathie kunnen veel baat hebben bij SCS (Spinal Cord Stimulaton, ofwel: ruggenmergstimulatie). De behandeling wordt… Verder lezen

Amitriptyline tegen neuropathische pijn

Amitriptyline neuropathie pijn

Amitriptyline wordt veel voorgeschreven tegen neuropathische pijn. De ultieme oplossing is het niet. Maar het middel helpt een aanzienlijke groep mensen met neuropathische pijn. In Nederland is amitriptyline (bij ouderen: nortriptyline) eerste keus als pijnmedicijn bij verschillende vormen van neuropathie. En dat terwijl het in ons land een zogenaamd ‘off-label’… Verder lezen

Ruggenmergstimulatie en diabetes: goed nieuws

Ruggenmergstimulatie polyneuropathie

Suikerziekte kan leiden tot zenuwschade waarbij pijn in de voeten ontstaat. Omdat medicatie vaak niet effectief is wordt er gezocht naar andere behandelingen zoals ruggenmergstimulatie. Stimulatie van het ruggenmerg werkt in sommige gevallen goed, maar of het ook werkt bij diabetische neuropathie was nog niet goed uitgezocht. Patiënten met neuropathische… Verder lezen

Homeopathie niet effectief tegen neuropathie

Homeopathie niet effectief bij de behandeling van perifere neuropathie – noch bij enige andere aandoening. Die conclusie mag getrokken worden op grond van diverse publicaties die de afgelopen jaren het licht zagen. Homeopathie is geen geneeswijze maar een geloof. Een geloof met scherpe kantjes bovendien. Mensen die waarde hechten aan… Verder lezen

PROPANE-studie: onderzoek naar dunnevezelneuropathie

Het Spierziekten Centrum in Maastricht neemt deel aan de internationale PROPANE studie (Probing the role of sodium channels in painful neuropathies). Dit  onderzoek richt zich op de relatie tussen natriumkanalen en pijnlijke perifere neuropathie, zoals dunnevezelneuropathie. Natriumkanalen komen onder meer voor in de dunne zenuwvezels. Deze kanalen zijn verantwoordelijk voor de overdracht… Verder lezen

DVN: een perifeer buitenbeentje

Dunnevezel-neuropathie (DVN) is een zeldzame vorm van perifere neuropathie. Pas de laatste jaren wordt meer bekend over deze neurologische ziekte. De aandoening verloopt anders dan andere vormen van perifere neuropathie. Normaal gesproken verloopt perifere neuropathie volgens een vast patroon. Eerst worden de zenuwuiteinden getroffen die het verst zijn gelegen zijn… Verder lezen

Neurofeedback: gamen tegen neuropathische pijn

Neurofeedback neuropathie

Gamen tegen zenuwpijn? Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het werkt wel degelijk. Althans, dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek naar neurofeedback als middel tegen zenuwpijn. Perifere neuropathie is een veel voorkomende bijwerking van chemotherapie. Amerikaans onderzoek laat zien dat neurofeedback middels gamen, een positief effect kan hebben op zenuwpijn en andere… Verder lezen